O firmie
Krótka historia firmy:
Biuro Usług Geodezyjnych Dudkowski jest rodzinną Firmą z wieloletnimi tradycjami. Początki działalności sięgają 1992 roku, gdy Edward Dudkowski założył pierwsze Biuro Geodezyjne w Nałęczowie przy Urzędzie Miasta i Gminy.
Następnie biuro zostało przeniesione do Lublina na Narutowicza 49/19. W 1999 roku do firmy dołaczył syn Mariusz Dudkowski który do dziś kontynuuje tą działaność. Do końca 2004 roku głównym przedmiotem działalności prowadzonej przed Edwarda i Mariusza Dudkowskich było opracowywanie map pod budowę wodociągów, telefonizacji i innych inwestycji na rozległych obszarach całych miejscowości.
Najbardziej znane i największe prace obejmowały np. założenie pierwszych map sytuacyjno wysokościowych na obszarze gminy Bałtów, opracowanie map pod Park Jurajski itp.
W 2005 roku Nasza siedziba została przeniesiona do Bełżyc na ulicę Lubelską 5 (budynek nad pocztą, wejście od strony ulicy Zamkowej). Od 2014 roku Mariusz i Edward Dudkowscy są wpisani na listę stałych biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Lublinie.
Obecnie główny profil działalności obejmuje opracowania dokumentacji dla klientów indywidualnych (mapy do celów projektowych, inwentaryzacje, mapy z projektem podziału itp), dla gmin (rozgraniczenia, podziały i inne) oraz dla Sądów, komorników i innych organów państwa (w zakresie wydawania opinii biegłego sądowego z zakresu geodezji).
Swoją działalność opieramy na połączeniu wieloletniego doświadczenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Wszystkie pomiary wykonujemy na sprzęcie najwyższej klasy renomowanej, japońskiej firmy Topcon.
Skontakuj się z nami!
Ul. Lubelska 5,
24-200 Bełżyce